Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2011

jinpuppet
2101 214e 390
Reposted bypinkyb0obaidualkpanasiowa

November 23 2011

jinpuppet
3739 32d3 390
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viadifferent different
jinpuppet
9083 d5bb 390
Reposted bydifferentleon090unknown6choreraJurysekTygrysekzooziaqleminotforgetmemarietAmaranth666LisyyoungbearrageandrealitycherimoyadessymaliwaDeko-Stoff
jinpuppet
5476 1cf0
Reposted frommyshirt myshirt
jinpuppet
5516 85a9 390
Reposted frommyshirt myshirt

November 22 2011

jinpuppet
0459 0da3 390
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver vialookbook lookbook
jinpuppet
Każdy normalny człowiek od czasu do czasu ma ochotę kogoś zabić.
— Jerzy Pilch, 'Moje pierwsze samobójstwo'
Reposted frommzem mzem vialajla lajla
jinpuppet
2229 65a9 390
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viazabka zabka
Rylie Swanson
Reposted fromweheartit weheartit viazabka zabka
jinpuppet
0627 2e6e 390
Sweet dreams, dear Angel...
Reposted byunknown6 unknown6
0667 f405 390
Reposted fromPoooly Poooly viadifferent different
jinpuppet
7117 cf76 390
Reposted fromnotforgetme notforgetme viadifferent different
jinpuppet
2379 e7a0 390
Reposted frompeluda peluda viadifferent different
jinpuppet
1042 fd04 390
Reposted fromjustinek justinek viadifferent different
jinpuppet
Pomyśl czy dałbyś klucze do domu dwóm swoim najlepszym przyjaciołom. Jeśli nie, zmień przyjaciół.
— Mały poradnik życia
Reposted fromApriloNeil ApriloNeil viaunknown6 unknown6
jinpuppet
3632 28dd 390
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss viaunknown6 unknown6
jinpuppet
9419 8cc0 390
Friends are needed!
Tags: kame bem
Reposted byunknown6 unknown6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl